alaScore

De alaScore
is een betrouwbare, objectieve en eenvoudige product kwaliteit beoordeling.

Waarom alaScore™?

alaScoreOmdat het een betrouwbare, objectieve en begrijpelijke productkwaliteit beoordeling is.

Betrouwbaar: alaScore™ ordent duizenden professionele tests van een groot aantal bronnen wereldwijd en bewerkt deze tot het meest objectieve kwaliteitsoordeel dat op dit moment beschikbaar is. We gaan er hierbij van uit dat hoe meer reviews en testen er beschikbaar zijn voor een product, hoe betrouwbaarder de uitkomst voor de alaScore™ zal zijn. We hebben een dienst ontwikkeld hebben die u helpt antwoord te krijgen op vragen die een verkoper niet zo snel zal willen beantwoorden. Een tijdschrift, krant of zelfs een consumenten organisatie die producten testen zullen ook niet altijd behulpzaam kunnen zijn omdat ze zich concentreren op een deel van de markt. Ze zijn niet in staat zijn alle producten op de markt te testen. Wij testen geen producten zelf. Daarentegen bieden wij u alle betrouwbare testen aan, gratis.

Objectief: alaTest is volstrekt onafhankelijk van onze review- en testbronnen. alaTest spreekt geen voorkeur uit voor enige bron en heeft geen enkele invloed op de resultaten zoals die worden aangeleverd.

Begrijpelijk: Aangezien er ontelbaar veel verschillende test en reviews over een product wereldwijd verschijnen, wordt een product op ontelbaar veel verschillende manieren beoordeeld. De beoordelingscriteria en -schaal varieert van bron to bron en dit kan tot verwarring bij de consument leiden.


Welke factoren bepalen onder meer de alaScore™ formule?

alaScore™ is een complex algorithme dat gebaseerd is op vier factoren:

Factor 1: De relatieve product beoordeling voor elke bron in elke categorie

Waarom? Aangezien bronnen over het algemeen positief zijn over de producten die ze beoordelen en vaak op een te hoge beoordeling uitkomen. Over het geheel genomen worden producten meer positief dan negatief beoordeeld. Daarom berekent alaTest, voor elke bron, eerst de relatieve score voor elk product in elke categorie

Factor 2: De betrouwbaarheid van elke testbron afzonderlijk

Waarom? Omdat een testresultaat voor een camera, afkomstig van een bron die slechts een camera heeft getest minder betrouwbaar is dan die van een bron die al meer dan 500 camera’s heeft getest. We gaan ervan uit dat hoe meer producten een bron heeft getest in een bepaalde categorie, hoe betrouwbaarder de resultaten van deze bron zullen zijn.

Factor 3: Het gewicht van professionele reviews ten opzichte van gebruikersreviews

Waarom? alaTest onderkent het belang van de kennis en ervaring waarop professionele reviews zijn gebaseerd en kent een groter gewicht toe aan deze resultaten in de uiteindelijke beoordelings berekening.

Factor 4: Nieuwe producten vergeleken met oudere producten

Waarom: alaTest vergelijkt nieuwe producten ook met producten die reeds langer op de markt beschikbaar zijn. Elke alaScore™ heeft een ingebouwde herwaarderingsfactor die rekening houdt met de periode waarin een product reeds op de markt verkrijgbaar is.Dit houdt concreet in dat een mp3 speler met een hoge alaScore™, een lagere score zal krijgen naarmate de tijd verstrijkt. Productontwikkeling staat niet stil en de eisen die aan nieuwe producten worden gesteld worden hoger en hoger. De herwaarderings- of verminderingsfactor hangt nauw samen met de categorie waarin een product zich bevindt. Wasmachines hebben een lagere waardeafname in tijd dan bijvoorbeeld mp3 spelers. De productleeftijd wordt vastgesteld door het gemiddelde te nemen van alle verschijningsdata voor de reviews die zijn meegenomen in de berekening van de alaScore™.

Betekent een lage alaScore™ dat een product niet wordt aanbevolen?

Niet altijd. Een lage alaScore™ betekent eenvoudigweg dat, gebaseerd op alle beschikbare reviews, dit product minder goed is dan de andere producten in dezelfde categorie. Anders gezegd, een lage alaScore™ betekent dat een product een relatief lagere kwaliteit heeft dan de andere produken in dezelfde categorie.

Kan de alaScore™ incorrect zijn?

Ja, deze situatie kan zich voordoen wanneer de beoordelingen van de externe bronnen niet nauwkeurig zijn of wanneer een produkt slechts door weinig bronnen is beoordeeld.